Trụ sở chính của công ty – Tòa nhà gỗ Sao Thái Dương tại KĐT Pháp Vân – Tứ Hiệp – Hoàng Mai – Hà Nội

Tòa nhà ốp gỗ hoàn toàn duy nhất tại Việt Nam